سامانه قراردادهای شرکت نرم افزاری خورشید

ثبت نام اشتراک یکساله/دائمی نرم افزار حضورغیاب تایماز

توجه نمایید، برای تکمیل ثبت نام، فیلتر شکن شما نباید روشن باشد.
نام شرکت/فروشگاه
نام و نام خانوادگی مدیر
شماره همراه
نوع اشتراک خود را تعیین کنید
اشتراک یک ساله:
اشتراک دائمی:

در صورتی که بیشتر از 1000 کاربر دارید، با شماره 03538303277 تماس بگیرید.

3,200,000 تومان
اشتراک یک ساله تایماز - تا 100 کاربر - با احتساب 10% مالیات ارزش افزوده : 3,520,000 تومان